Garantijos sąlygos

Užsakyti gaminiai pristatomi klientui ne vėliau kaip per 35* darbo dienas nuo avanso įmokėjimo dienos

Garantija

 • Visiems gaminiams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantija atliekama per 35 darbo dienas nuo gaminio pristatymo į gamykląUAB ZYPO prekinio ženklo MINKŠTOS KĖDĖS baldų pardavėjas (toliau MINKŠTOS KĖDĖS) užtikrina Pirkėjui aukštą MINKŠTOS KĖDĖS baldų kokybę bei garantuoja produktų ilgaamžiškumą tik tuomet, kai baldai yra naudojami pagal paskirtį bei laikantis toliau šiame dokumente nurodytų sąlygų.

  SĄLYGOS

  1. MINKŠTOS KĖDĖS baldams yra suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
 • 2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ir/arba kokybinius neatitikimus MINKŠTOS KĖDĖS baldų pardavėjas įsipareigoja ištaisyti ir/arba pakeisti kokybiškais.
 • 3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės, ištaisyti. Natūralus produkto susidėvėjimas ir/arba jo savybių pasikeitimas dėl netinkamos priežiūros nėra laikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nėra laikomi prekių kokybės trūkumu
 • 4. Priimant arba savarankiškai atisiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų kokybę pagal 10 punkte nurodytus žingsnius. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti MINKŠTOS KĖDĖS nurodytais kontaktais (El. paštas: info@minkstoskedes.lt Tel. 8 688 97531).
 • 5. MINKŠTOS KĖDĖS įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 35 darbo dienas nuo pretenzijos užregistravimo datos. Išskirtiniais atvejais pardavėjas pasilieka teisę šį terminą pratęsti.
 • 6. MINKŠTOS KĖDĖS įsitikinus, kad pretenzijos dėl prekių kokybės yra pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo:
 • 6.1. Per protingą terminą**  neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.
 • 6.2. Per ne ilgesnį kaip 35 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke.
 • 6.3. Pardavėjui nepašalinus nurodytų trūkumų, gražinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti pinigus.
 • 7. Jei defektą yra būtina šalinti gamykloje, Pirkėjas privalo 10 darbo dienų bėgyje, nuo sprendimo dienos, pristatyti baldą (arba jo dalį) į MINKŠTOS KĖDĖS terminalą Kaune arba atiduoti MINKŠTOS KĖDĖS vežėjui (jei prekės buvo užsakytos su pristatymo paslauga). Baldai privalo būti gamyklinėje (jei tai tik gautos prekės, jos turi būti nenaudotos) arba jai analogiškoje pakuotėje. MINKŠTOS KĖDĖS neįsipareigoja suteikti Pirkėjui pakaitinį baldą remonto laikotarpiu.
 • 8. Jeigu Pirkėjas nevykdo punkto 7 per nurodytą laikotarpį, tai traktuojama kaip trukdymu pašalinti nurodytus defektus, MINKŠTOS KĖDĖS tai supranta, kaip Pirkėjo atsisakymą į teisėtą nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiose MINKŠTOS KĖDĖS baldų garantijos sąlygose. Pirkėją tenkina baldų kokybė.
 • 9. MINKŠTOS KĖDĖS baldu pardavėjas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti pirkimo sutartyje, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ir/arba turėjo žinoti įsigyjant baldą (tokiais atvejais, kai baldai yra įsigyjami iš ekspozicijos, arba su iš anksto žinomais defektais, ir kt.).
 • 10. Priimant baldus, Pirkėjui yra rekomenduojama:
 • 10.1. Patikrinti baldų komplektaciją:
 • 10.2. Kruopščiai apžiūrėti baldo išorę ir įsitikinti, kad nėra matomų mechaninių baldo pažeidimų ar kitokių trūkumų;
 • 10.3. Išbandyti baldo mechanizmų veikimą;
 • 10.4. Radus trūkumus, būtina visus juos surašyti krovinio važtaraštyje.
 • 11. Atsiimant prekes iš MINKŠTOS KĖDĖS vežėjų sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę, jei to padaryti neįmanoma, bet yra matomi akivaizdūs pakuotės pažeidimai privaloma padaryti nuotraukas ir tai pažymėti krovinio važtaraštyje. Pretenzijos dėl prekių kokybės, be minėtų įrodymų (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, kurie atsirado transportuojant/nešant  ar dėl kitų Pirkėjo ar jo įgaliotų asmenų veiksmų,  po prekės atsiėmimo) vėliau nėra priimamos.
 • 12. Remiantis Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių sąlygomis MINKŠTOS KĖDĖS produktai dėl jų savybių (užsakomi pagal individalius klientų pasirinkimus) patenka į negrąžinamų daiktų sąrašą, pinigų grąžinimo reikalavimas (grąžinant netinkamą prekę) tenkintinas tik tuo atveju jei pardavėjas nevykdo 6.1 ir 6.2 punkte nurodytų veiksmų.
 • 13. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą MINKŠTOS KĖDĖS baldų garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
 • 13.1. Jei yra matomas akivaizdus pažeidimas, kuris galėjo būti padarytas tiek transportuojant prekes tiek kliento namuose ir tai nebuvo pažymėta krovinio važtaraštyje (ypatingai tais atvejais kai klientas prekes pasiėmė iš sandėliavimo vietos ir jas parsigabeno savo transportu);
 • 13.2. Pirkėjas nesilaikė MINKŠTOS KĖDĖS baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, baldai buvo transportuojami, eksplotuojami netinkamai ir/arba sugadinti dėl Pirkėjo kaltės;
 • 13.3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force Majeure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
 • 13.4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu;13.5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų;
 • 13.5. Baldai buvo remontuojami Pirkėjo arba trečių asmenų;
 • 13.6. Audiniai ir/arba medinės detalės nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų ir/arba netinkamų priemonių naudojimo.
 • 14. Natūralios savybės nelaikomos MINKŠTOS KĖDĖS baldų kokybės trūkumu:
 • 14.1.MINKŠTOS KĖDĖS baldai pagaminti iš natūralaus ąžuolo, buko arba beržo, todėl tokie požymiai, kaip mažos taškinės šakos, medžio rievės, kiekvienos lentutės spalvos variacijos, medienos struktūros nevienodumas nėra laikomi defektu;
 • 14.2. Natūralus baldo susidėvėjimas ir/arba išblukimas nėra laikomas prekių kokybės trūkumu;
 • 14.3. Baldų apdailos spalvos skirtumai tarp pavyzdžio ir galutinio produkto gali minimaliai skirtis: dėl nuolatinio dažymo technologijų tobulinimo MINKŠTOS KĖDĖS negarantuoja, kad pavyzdžio spalva visiškai sutaps su galutinio produkto spalva.

* užsakymai, kuriuose yra stalai, foteliai ar sofos pristatomi 45 d.d bėgyje. Užsakymai, kuriuose klientas pateikia savo audinį arba jis nėra bazinėje kainoje ir yra tiekiamas kitų gamintojų, 35 d.d. skaičiuojamas nuo tos dienos, kai audinys pasiekia gamyklą

**  Protingo terimino sąvoka atitinka užsakymo sutarties trukmę. Jei kalbama apie prekės defektų šalinimą šis terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai gaminys grįžta į gamyklą.

ALTERNATYVAUS VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO SUBJEKTAS - VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius

Tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466

El. paštas tarnyba@vvtat.lt

Internetinės svetainės adresas: http://www.vvtat.lt

To Top